Dryckeshorn och prydnadshorn

Dryckeshorn med beslag

Dryckeshorn och prydnadshorn

Dryckeshorn/prydnadshorn