Bronsåldersgudinna 3

Bronsåldersgudinna. Fynd i ett grustag, St Olofs socken, Albo, Skåne. 800 – 700 f.Kr. Höjd på ungefär 100 mm.

Artikelnr: S179 Kategori: