Gotländsk bägare, Hablingbo

Bägaren med tråddekor funnen i Hablingbo på Gotland räknas till typen ”snartemobägare” som först uppträdde under yngre romersk järnålder och sedan levde kvar under hela folkvandringstiden. Eftersom ett stort antal glas av denna typ har påträffats betraktas det som det första ”allmänna dricksglaset” i Skandinavien. Dessa glas har endast påträffats i Sverige, Norge och Danmark och vissa forskare anser att de därför möjligen har tillverkats i en för oss ännu okänd glashytta någonstans i Norden, möjligen på Gotland.

Artikelnr: 39 Kategori: