Vikingamynt, mässing och stål

Replikor av utvalda mynt efter fynd av vikingatida mynt i Skandinavien från fyndplatser som Birka, Sigtuna, Skåne, Finland, Hedeby och Jorvik. Liknande mynt cirkulerade dock i hela Skandinavien under den tiden. De äkta mynten var gjorda av silver men kopiorna tillverkas av stål och mässing. Mynten finns i två storlekar där de stora som är ca. 30 mm i diameter är betydligt större än originalen. De små mynten är ca. 20 mm i diameter och nära verklig originalstorlek.

Artikelnr: S77 Kategori: